هپاتیت B چیست؟

Screenshot 20210829 233001 Instagram 150x150 - هپاتیت B چیست؟
هپاتیت B چیست؟ هپاتیت B یک عفونت کبدی بالقوه تهدید کننده زندگی است که توسط ویروس هپاتیت (B (HBV ایجاد می شود. این یک مشکل عمده بهداشت جهانی است. این مشکل می تواند باعث عفونت مزمن شود و افراد را در معرض خطر بالای مرگ ناشی از سیروز و سرطان کبد قرار دهد. جلوگیری از  هپاتیت B از ایجاد عوارض از جمله بیماری مزمن و سرطان کبد جلوگیری می کند. نحوه ی انتقال: هپاتیت B بیشتر از هنگام تولد از مادر به فرزند (انتقال حاملگی) یا از طریق انتقال افقی (قرار گرفتن در معرض خون آلوده) ، به ویژه از کودک ...
بیشتر