عوارض مصرف الکل

hhh848 150x150 - عوارض مصرف الکل
بیماری های کبدی: بزرگترین عضو بدن ما کبد است .تجزیه غذاها و مبارزه با عفونت یکی از مهمترین نقش های کبد است. سالانه 25% از مرگ های ناشی از بیماری کبدی از مصرف الکل است. مصرف الکل به سلول های کبدی آسیب می زند یا آن ها را از بین می برد. مصرف الکل باعث بروز هپاتیت الکلی،کبد چرب و سیروز الکلی می شود. الکل، سمی برای سلول های کبدی است و باعث پیشرفت بیماری کشنده ی سیروز و زخمی و نابود شدن کبد می شود. سرطان: استفاده از الکل با 7 نوع از سرطان در ارتباط است. از جمله : کبد،گلو،روده،دهان و سرط...
بیشتر