مری بارت

BARRET 150x150 - مری بارت
مری بارت چیست؟ مری بارت وضعیتی است که در آن پوشش صاف صورتی لوله بلع که دهان را به معده وصل می کند (مری) در اثر رفلاکس اسید آسیب می بیند ، که باعث ضخیم شدن و قرمز شدن دیواره می شود. بین مری و معده یک دریچه بسیار مهم وجود دارد ، اسفنکتر تحتانی مری (LES). با گذشت زمان ، LES ممکن است شروع به شکست کند و منجر به آسیب اسیدی و شیمیایی مری شود ، وضعیتی که بیماری رفلاکس معده (GERD) نامیده می شود. GERD اغلب با علائمی مانند سوزش سر دل یا ناراحتی همراه است. در برخی از افراد ، این GERD ممکن است باعث تغ...
بیشتر

عوارض ریفلاکس(متاپلازی بارت)

Capture323223 150x150 - عوارض ریفلاکس(متاپلازی بارت)
عوارض GERD (ریفلاکس) مرتبط با ازوفاژیت مزمن (خونریزی و تنگی) و ارتباط بین GERD و آدنوکارسینوم مری است.اما،هم ازوفاژیت و هم تنگی های پپتیک در عصر ظهور داروهای قوی ضد ترشح اسید به طور فزاینده ای کاهش یافته اند. در مقابل، شدیدترین عارضه بافتنی GERD، متاپلازی بارت با خطر آدنوکارسیونوم مری است و بروز این ضایعات در حال افزایش است و در عصر سرکوب شدید اسید کاهش نیافته است. متاپلازی بارت که در آندوسکوپی به صورت زبانه هایی از مخاط قرمز که از محل اتصال معده به مری به سمت پروگزیمال گسترش می یابد یا در...
بیشتر