فیبروز کبد

levercirrose 150x150 - فیبروز کبد
فیبروز کبدی: فیبروزیس تشکیل مقدار زیاد و غیر طبیعی اسکار در کبد است. و وقتی کبد سعی در ترمیم و جایگزینی سلولهای آسیب دیده دارد ، رخ می دهد. بسیاری از شرایط می توانند به کبد آسیب برسانند. فیبروز خود علامتی ندارد ، اما جای زخم شدید می تواند منجر به سیروز شود که می تواند همراه با علائم باشد. پزشکان اغلب می توانند فیبروز را تشخیص داده و شدت آن را بر اساس نتایج آزمایش خون و تصویربرداری تخمین بزنند ، اما گاهی اوقات بیوپسی کبد لازم است. فیبروز و سیروز اختلالات خاصی نیستند و  نتیجه ی سایر دلایل ...
بیشتر