خارج نمودن استخوان مرغ از مری بیمار

colonoscopy2 150x150 - خارج نمودن استخوان مرغ از مری بیمار
بیمار،خانم 40 ساله ایست که در حین خوردن جوجه کباب با گیر کردن لقمه غذا مواجه می شود وپس از مراجعه و آندوسکوپی مشخص شد استخوان مغ در مری ایشان گیر کرده که با موفقیت خارج گردید. دکتر محسن شریفی فوق تخصص گوارش و کبد کلیتیک گوارش بیمارستان میلاد اصفهان
بیشتر