عمل خروج بالن معده توسط دکتر محسن شریفی

2378483 150x150 - عمل خروج بالن معده توسط دکتر محسن شریفی
عمل خروج بالن معده از طریق آندوسکوپی دکتر محسن شریفی 1398/08/22 کلینیک گوارش بیمارستان میلاد اصفهان
بیشتر