اندوسونوگرافي دستگاه گوارش جهت تشخيص زودرس و تعيين پيشرفت تومورها

RADIAL ENDOSONOGRAPHY 150x150 - اندوسونوگرافي دستگاه گوارش جهت تشخيص زودرس و تعيين پيشرفت تومورها
اندوسونوگرافي  به کمک  اندوسونوگرافي می توان بررسی پوشش و دیواره دستگاه گوارش فوقانی و تحتانی و همچنین تصاویر خوبی از اندام هایی که در کنار مجرای گوارش قرار گرفته اند. مانند مجرای صفراوی، پانکراس و گره های لنفاوی به دست آورد. یک لوله باریک قابل انعطاف (اندوسکوپ) که در سر خود دارای پروب اولتراسوند می باشد. از طریق دهان وارد معده و دوازدهه می شود (در اندوسونوگرافی رکتال، اندوسکوپ از طریق مقعد وارد روده می شود. اندوسکوپ همچنین دارای یک دوربین کوچک و لامپ در انتهای خود می باشد. که به پزشک امکا...
بیشتر

اندوسونوگرافی دکتر محسن شریفی

اندوسونوگرافی
اندوسونوگرافی در این روش یک اندوسکوپ مخصوص با استفاده از امواج صوتی فرکانس بالا، تصاویری دقیق از قسمت های مختلف دستگاه گوارش و قفسه سینه و اعضای دیگر بدن مثل پانکراس، مجرای صفراوی، کبد و غدد لنفاوی ایجاد می کند. در مواقعی با ترکیب اندوسونوگرافی با روشی که به آن آسپیراسیون گفته می شود پزشک می تواند از شکم یا قفسه سینه بیمار نمونه برداری ( بیوپسی ) انجام دهد. از اندوسونوگرافی همچنین در برخی روش های درمانی مثل تخلیه پسودوکیست استفاده می شود. چرا اندوسونوگرافی ؟ از این روش به منظور شناسایی ...
بیشتر