ارتباط میگرن و بیماری های گوارشی

ارتباط میگرن و بیماری های گوارشی
رابطه ی میگرن و بیماری های گوارشی دستگاه گوارش دارای چندین گیرنده حساس به سروتونین است. این گیرنده ها به مهاركننده های سروتونین پاسخ می دهند. تحقیقات نشان می دهد كه اكثر افراد مبتلا به میگرن، مشكلات گوارشی دارند و از این موضع بی اطلاع هستند. برای مثال ، 60 درصد بیماران میگرنی نسبت به لبنیات آلرژی دارند؛ 50 درصدشان به انواع غلات و حبوبات و 35 درصد به تخم مرغ آلرژی دارند. در این تحقیق آمده است كه باكتری های موجود در روده بر اثر مصرف برخی غذاها باعث تحریك گیرنده های مرتبط با سروتونین و بروز...
بیشتر