ویزیت آنلاین

جهت دریافت نوبت ویزیت آنلاین چهارشنبه ها ساعت ۱۸  به سایت سلامت بدون مرز  مراجعه فرمایید و نوبت خود را ثبت نمایید.