بخشهای روده بزرگ

بخشهای روده بزرگ

سكوم: این آغاز کولون (روده بزرگ) است. در سمت راست و پایین شکم قرار دارد.

کولون صعودی : این اولین قسمت روده بزرگ است.

کولون عرضی: این قسمت میانی روده بزرگ است.

کولون نزولی (روده بزرگ چپ): این قسمت سوم روده بزرگ است.

کولون سیگموئید: این آخرین قسمت از روده بزرگ است.

رکتوم: مدفوع از رکتوم عبور می کند. راست روده به مقعد ختم می شود.

مقعد: این دهانه در انتهای روده بزرگ است. مدفوع از طریق این دهانه از بدن خارج می شود.

راست روده و مقعد دارای عضلات و اعصابی هستند که حرکات روده را کنترل می کنند.

خونرسانی به روده بزرگ

سه شریان اصلی وجود دارد که خون را به روده بزرگ تأمین می کنند.

شریان ایلئوکولیک خون قسمت اول روده بزرگ را تأمین می کند.
شریان کولیک میانی خون قسمت دوم روده بزرگ را تأمین می کند.
شریان مزانتریک تحتانی خون قسمت سوم روده بزرگ را تأمین می کند.
همچنین رگه هایی وجود دارد که با هریک از این شریان ها همراه است.

گره های لنفاوی

گره های لنفاوی مانند فیلترهایی عمل می کنند که سلول های مرده ،باکتری ها (میکروب ها) و حتی سلول های سرطانی را از بدن خارج کرده و آنها را از جریان خون دور می کنند. آنها در نزدیکی عروق و وریدهای روده بزرگ یافت می شوند.

ممکن است لازم باشد غدد لنفاوی برداشته شود.
اگر سرطان در روده بزرگ دیده شود ، می توان غدد لنفاوی را از نظر سلول های سرطانی آزمایش کرد. این امر به تصمیم گیری در مورد مرحله سرطان و در صورت نیاز به درمان بیشتر کمک می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.